Setkávání ministrantů

Pravidelné setkávání ministrantů naší farnosti se bude konat v kostele sv. Prokopa od října 2017 do června 2018. Délka jednoho setkání nepřesáhne 50 minut. Termín setkávání:

  • středa od 17:00 u sv. Prokopa - každých 14 dní. První schůzka bude 4. 10. 2017

Na programu bude praktické seznámení se s katolickou liturgií a jejím významem, nácvik praktických dovedností, rady k modlitbě, hry. Krom pravidelného setkávání se mohou ministranti těšit i na výlet a další zajímavé události.