Prázdninové bohoslužby

Od soboty 29. 6. již platí prázdninový rozpis bohoslužeb, tedy v 29.6. večer mše není.
 
Mimořádné bohoslužby:
   středa 3. 7. v 18.00 hodin poutní mše sv. v kostele sv. Prokopa  

pátek 7. 7. v 10.00 hodin primice P. Štěpána Jakuba Tichého, O.Praem. v kostele sv. Jakuba St.
čtvrtek 25. 7. v 18.00 hodin poutní mše sv. v kostele sv. Jakuba St.
čtvrtek 6. 8. v 18.00 hodin v kostele sv. Jakuba St. o Slavnosti Proměnění Páně

                                   

Pravidelný prázdninový pořad bohoslužeb:
                          

               S v. J a k u b                                       S v. P r o k o p
 Neděle         8.00                                                 11.00
                   20.30
 

Středa                                                                  18.00 (následuje adorace do 19.30)
 

Pátek           18.00 (následuje adorace do 19.30)