Farní společenství

Modlitby matek

 

MM tvoří ekumenické modlitební společenství křesťanských žen, které se scházejí k modlitbě ve skupinkách po 2 – 8 maminkách zpravidla 1 týdně. Jsou to ženy, které si uvědomují svou zodpovědnost a zároveň omezené možnosti při doprovázení svých dětí. Vyvrcholením této modlitby je odevzdání dětí do Boží náruče. Bezpodmínečně ale musí dodržovat tři zásady: mlčet o věcech, které se při setkání dozví, neradit si a  nekritizovat druhé. Z tohoto důvodu se doporučuje tvořit uzavřená společenství a pomáhat zakládat nová. V našem společenství je šest maminek a scházíme se každé úterý od 19 hodin v rodinném domku ve Stodůlkách.

  • Kontakt: Lenka  774 934 519

 

Senioři a setkání nad Písmem – Křesťané III. věku

 

Scházíme se dvakrát měsíčně vždy druhý a čtvrtý čtvrtek v 16 hodin nyní v Komunitním centru sv. Prokopa. Čteme, modlíme se a sdílíme nad liturgickými texty z následující neděle, také občas něco zazpíváme a přimlouváme se za potřeby naše či našich blízkých a známých, zveme hosty. Často vnímáme přítomnost Božího Ducha, jeho vedení a útěchu v Božím Slově. Přijďte a připojte se k nám, těšíme se na vás!

  • Kontakt: Pavla 776 712 084

 

Společenství mladých rodin

 

Nové společenství mladých rodin se na faře začalo scházet teprve na jaře roku 2016. Naší společnou touhou bylo seznámit se s věkově podobnými manželskými páry s dětmi v podobném věku, sdílet své radosti i starosti a také se navzájem podporovat modlitbou. Zatím tvoříme skupinku čtyř rodin s malými dětmi (nejstaršímu dítěti je 3,5 roku). Každé setkání má na starost jiný manželský pár, který zajistí, či si sám připraví téma (nebo poprosí kněze), občerstvení, společnou modlitbu, případně hudbu. Témata vycházejí z toho, čím právě žijeme, co nás zajímá, s čím se potýkáme, například společná modlitba manželů, svátost manželství v praxi. Naše společenství není jenom o přednáškách, ale také o dobrém popovídání o našich dětech, rodinách, práci a tak podobně. Hlídání dětí zajištěno. Moc rádi mezi sebou přivítáme nové zájemce.

  • Kontakt: Markovi email: rveve@seznam.cz

 

Maminky na mateřské

 

Každé úterý po ranní mši sv. od 9.30 do 12.00 se koná v KC sv. Prokopa otevřené společenství maminek s dětmi i bez nich. Náplní programu je společné sdílení a duchovní, psychologická, výchovná i jiná témata. Je připraveno kompletní zázemí pro děti i miminka. Jsou vítány všechny maminky (i nevěřící či hledající) nejen na rodičovské dovolené, které se touží začlenit do nějakého společenství.
Každé první úterý v měsíci v rámci společenství probíhá setkání Modlitby matek.

  • Kontakt: Barča email: barbora.decka@centrum.cz

 

Společenství neslyšících katolíků

 

Jsme společenství neslyšících katolíků, které je otevřeno vůči všem hledajícím lidem se sluchovou vadou a vyznávajícím podobné duchovní hodnoty jako my. Naše společenství se zrodilo v roce 2012 po rekolekcích P. Velly ve vršovické farnosti, ve které jsme se pod duchovním vedením o. Stanislawa Góry scházeli dosud. Toužíme být a cítit se součástí katolické církve a užívat její plody; účastnit se plně svátostí a liturgie tak, jako to dělají lidé slyšící. Současně chceme být společenství živé, sdílející vzájemně své životní a duchovní prožitky. To můžeme pouze tam, kde jsou lidé komunikující „naším“ jazykem (českým znakovým jazykem), sdílející naše kulturní hodnoty a řešící podobné životní obtíže a překážky. V současné době se k našemu společenství hlásí (a jeho program navštěvuje) až 50 neslyšících osob převážně z Arcidiecéze pražské, velká část za námi dojíždí také ze západních a středních Čech, z Vysočiny a Moravy. Kromě pravidelných setkání pořádáme také duchovní cvičení a přednášky. Jsme zapojeni do projektu Bible bez hranic Jihočeské teologické fakulty, v jehož rámci překládáme biblické texty do českého znakového jazyka. V příštím roce pořádáme 2. setkání neslyšících katolíků ze zemí EU v Praze.

 

Růžencové společenství

 

 

Na modlitbu růžence se scházíme v našich bytech. Napřed si vzájemně sdělíme, za co chceme děkovat a za co prosit, a pak se modlíme růženec. Volbu tajemství přizpůsobujeme liturgickému roku. Do své modlitby zahrnujeme své rodiny, přátele, farnost, CMŠ Srdíčko i aktuální potřeby církve a světa. Svatý Jakub v 5, 16 říká, že mnoho zmůže modlitba spravedlivého, a tak prosíme, aby nás Bůh udělal spravedlivými a my mohli mnoho vyprosit. Někteří z nás se scházejí pravidelně již 10 let, někdo přijde, když zrovna může. Ve školním roce se setkáváme v neděli večer. O prázdninách, kdy se o víkendech rodiny „stěhují“ na prázdniny, dovolenou a zase zpátky, se naše setkání konají ve všední den, který si na začátku prázdnin určíme.

  • Kontakt: Eva 775 668 454, evamanychova@seznam.cz

 

Společenství sv. Jana Pavla II.

 

Scházíme se každý čtvrtek (19.00-21.00) střídavě v KC sv. Prokopa a v rodině k modlitbě spontánních chval charismatického charakteru, k rozjímání Slova Božího a ke vzájemnému sdílení. Setkání v KC (1. a 3. čtvrtek v měsíci) jsou otevřena pro nové zájemce. 1x za měsíc  v termínu našeho setkání v KC bývají chvály s malou kapelou spolu s členy jiných společenství naší farnosti. Toto setkání je otevřeno pro každého.

  • Kontakt: Eva 737 880 600

 

Putovní svatyňky

 

V naší farnosti od roku 1999 putuje obraz Panny Marie. Projekt je nabídkou Schönstattského hnutí pro kohokoliv, kdo chce obraz přijmout, vystavit jej na důstojném místě a hledat chvíli času pro Boha a pro své blízké. Maria se vydala na cestu k Alžbětě a může se vydat i k nám, pokud ji chceme přijmout. V náručí drží Ježíše, ten největší dar, který nám Bůh skrze Marii daroval. Účastníci projektu mají u sebe obraz zhruba 3 dny, pak jej předávají dalšímu podle předem daného rozvrhu.

  • Kontakt: Eva 606 865 549, evasiprova@seznam.cz

 

Čtvrteční SMS

 

 

Už uplynulo mnoho jar a mnoho zim od chvíle, kdy se začala farní společenská místnost poprvé hemžit mladými, kteří byli v nedávné době vypuštění do světa zpod ochranných křídel svých katechetů a katechetek. Dnes se scházíme každý čtvrtek v časech dobrých i zlých, v počtu hojném i nižším, ve věku převážně vysokoškolském. Společně se modlíme, jíme, slavíme, sdílíme naše každodenní radosti i starosti nejen duchovní… Naší farnosti se snažíme prospívat modlitbou i službou, kam naše síly stačí. Přijďte ve čtvrtek v 19:00 na faru, jste srdečně zváni!

  • Kontakt: Péťa 724 018 865, smsspolco@googlegroups.com

 

Ronace

 

Úterý od 19. hodin v KC. Středoškoláci patnáct až devatenáct let. Rádi uvítáme další. #TweetingWithGod.