Welcome to the Webpage of the Saint James Parish

 


Aktuality

07/03/2019 16:00

Postní ikonopisecký kurz - poslední 2 volná místa v kurzu

—————

17/02/2019 00:00

Příprava na svátost biřmování

—————

29/01/2019 18:00

Filipínské rugby

—————

20/01/2019 00:00

Půjčování knih z farní knihovny

—————