Fotosoutěž - sv. Jan Nepomucký a já

 

Od 1. 4. se můžete zúčastnit farní fotosoutěže, která má velmi jednoduchá pravdila. Vyfoťte se spolu s jakoukoliv sochou sv. Jana Nepomuckého a do 13. 5. ji zašlete emailem na farar @ centrumbutovice. cz.

Můžete ji také přinést vytištěnou kterémukoliv z našich kněží (fotka ať je označená jménem rodiny).

Pastorační rada vybere nejpovedenější snímky, které budou odměněny.