Adventní duchovní obnova

14.12.2019 09:00

Adventní duchovní obnova s P. Michaelem Špilarem v sobotu 14. 12. od 9 hodin v kostele sv. Prokopa. Součástí obnovy je přednáška, ztišení, možnost sv. zpovědi a na závěr od 12 hodin mše sv.

—————

Zpět