Farní rada

26.01.2017 19:00

Jednání farní rady na téma "kategoriální pastorace" (tj. nakolik se věnujeme a máme lépe věnovat dětem, rodinám, seniorům, nemocným, handicapovaným atd.) se uskuteční na faře. Zváni jsou pozorovatelé z řad farníků. Farní rada začne v 19 hodin modlitbou nešpor v kostele.

—————

Zpět