Křížová cesta pro děti

25.03.2018 14:30

Na křížovou cestu pro děti srdečně zveme všechny děti do 10 let a jejich rodiče. Sejdeme se na farní zahradě u kostela sv. Jakuba ve Stodůlkách (nebo v kostele). Začínáme ve 14:30 a závěr je naplánován kolem 17:00. Občerstvení (pečený beránek), včetně nápojů, bude vítané. Přihlášky a info u Marie Nedbalové (avolabden @ seznam. cz).

—————

Zpět