Lectio divina

04.10.2018 18:00

Společné čtení a rozjímání evangelia z liturgie následující neděle je určeno pro všechny od 16 let, kteří touží intenzivněji naslouchat Božímu slovu. Tento čtvrtek je první setkání.

—————

Zpět