Mše svatá s udílením svátosti nemocných

05.05.2018 09:48

Mše svatá bude v kostele sv. Prokopa. Zde je od 9 hod příležitost ke svátosti smíření, v 9.00 též začíná modlitba růžence. V 9.30 májová pobožnost a v 10 hod. mše sv. s udílením svátosti nemocných. Poté následuje malé pohoštění. Nabízíme možnost odvozu pro ty, kdo by se neměli do kostela jak dostat, kontaktujte, prosím, Helenu Ryklovou z Farní charity Stodůlky.

—————

Zpět