Koronavir a katolická farnost na Praze 13

29.03.2020 00:00

Koronavir a katolická farnost na Praze 13

V souladu s nařízením Vlády ČR a s Výzvou ČBK sdělujeme následující:

Až do odvolání se ruší všechny bohoslužby v obou kostelích.

Nedělní mši sv. můžete sledovat na farním kanále Youtube od 9 hodin.

Všednodenní bohoslužby kněží slouží soukromě a pamatuji na vás ve svých modlitbách.

Na možnosti přijetí svátosti smíření se domluvte s knězem.

 

V čase, kdy je život farnosti ochromen, hledáme způsob, jak zůstat v kontaktu. Jedním z pokusů je video-impuls, který každý den v poledne naleznete na našem farním youtube kanále.

Kostel sv. Prokopa je pro soukromou modlitbu otevřen příležitostně, v současné mimořádné situaci nejsme schopni zajistit celodenní otevření kostela. Děkujeme za pochopení.

 

Modlitba v čase epidemie

Řekni Hospodinu: „Mé útočiště jsi a má tvrz, můj Bůh, v něhož doufám!“ Neboť on tě vysvobodí z léčky ptáčníka, ze zhoubného moru. Ochrání tě svými perutěmi, uchýlíš se pod jeho křídla. Nemusíš se bát noční hrůzy, šípu létajícího ve dne, moru, který se plíží ve tmě, nákazy, jež pustoší o polednách. I když padne po tvém boku tisíc a po tvé pravici deset tisíc, k tobě se přece nepřiblíží. Hospodin je tvé útočiště: za ochranu zvolil sis Nejvyššího. Vždyť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. (Žalm 91)

 

—————

Zpět