Postní duchovní obnova

03.03.2018 09:00

Zveme vás na postní duchovní obnovu v Komunitním centru sv. Prokopa s Kateřinou Lachmanovou.

Můžete se těšit na přednášku, mši svatou, adoraci, ztišení a možnost zpovědi.

—————

Zpět