Příprava na svátost biřmování

17.02.2019 00:00

Příprava na biřmování pro mladé lidi od 15 let výše (podmínkou je započaté studium na střední škole) začne v neděli 17.2.2019 v 19 hodin na faře.

—————

Zpět