První svaté přijímání

04.12.2016 11:00

Děti z naší farnosti přistoupí poprvé ke Stolu Páně v neděli 4. prosince při mši svaté v kostele sv. Prokopa v 11 hodin. (Celá přední část kostela bude rezervována pro děti a jejich rodiče).

První svátost smíření se uskuteční o den dříve, v sobotu 3. prosince v 15 hodin v kostele sv. Prokopa. Zpovídat budou P. Radek a P. Jiří.

—————

Zpět