Slavnost Těla a Krve Páně

15.06.2017 17:00

Slavnostní mše svatá s následným průvodem a zastavením u čtyř oltářů se koná od 17 hodin v katedrále sv. Víta. Večerní mše sv. v kostele sv. Prokopa tento den není.

Ti, kteří se nemohou zúčastnit mše v katedrále, mohou využít ranní mše v kostele sv. Jakuba v 7:15.

—————

Zpět