Slavnost Těla a Krve Páně

31.05.2018 17:00

Slavnostní mše svatá s následným průvodem a zastavením u čtyř oltářů se koná od 17 hodin v katedrále sv. Víta. Večerní mše svatá v kostele sv. Prokopa tento den není! Pro ty, kteří nemohou do katedrály, je možnost účastnit se ranní mše v kostele sv. Jakuba v 7:15.

—————

Zpět