Požehnání domácností

09.01.2017 06:45

Po mši sv. v 6:45 v kostele sv. Prokopa bude vykropen a požehnán prostor Komunitního centra. 

Po mši sv. v 18:00 v kostele sv. Jakuba následuje vykropení a žehnání prostor fary (adorace se v tento den ruší).

Z obou bohoslužeb je možné odnést si domů posvěcené kadidlo, křídu a vodu. Na vodu si, prosíme, přineste vlastní nádoby.

 

Celý tříkrálový týden od 6. 1. do 15. 1. si kněží rezervují pro návštěvy v domácnostech s požehnáním a vykropením vašeho bytu či domu. Neváhejte s oslovením kněží, návštěvu není nutné spojovat s obědem, večeří, ba ani s pozváním "na kafe".

—————

Zpět