Svatodušní vigilie

03.06.2017 18:00

Vigilie ze slavnosti Seslání Ducha svatého zahrnující četbu z Písma, modlitbu, obnovu biřmovacích závazků a slavení eucharistie, začne v 18 hodin v kostele sv. Jakuba.

—————

Zpět