Vigilie seslání Ducha Svatého

19.05.2018 18:00

Vigilie ze slavnosti Seslání Ducha Svatého, zahrnující sedm čtení z Písma, obnovu biřmovacích závazků, modlitbu za letošní biřmovance a slavení eucharistie, začne v 18 hodin v kostele sv. Jakuba.

—————

Zpět