Zprávy od Jakuba a Prokopa na měsíc prosinec

27.11.2016 08:00

V prosincovém čísle Zpráv od Jakuba a Prokopa se dočtete, co všechno se událo v naší farnosti v listopadu. Najdete zde také rozpis mší s roráty, zpovídání v předvánočním týdnu a vánočních bohoslužeb. A v neposlední řadě pozvánku Farní Charity k účasti na Tříkrálové sbírce.

—————

Zpět